Ultraljudsgivare

Ultraljudsgivare

Principen för ultraljudsgivare bygger på en emission av en högfrekvent ljudimpuls, där man mäter den tid som förflutit från sändning till mottagning där ljudet studsar mot sitt objekt. På så sätt kan man detektera närvaro och till och med ett analogt avstånd. Det man bör ta i beaktning är att det är via luften som mätningen sker, så att man bör se till att det inte finns några störande moment i närheten så som pneumatiska ventiler, objekt med höga temperaturer eller fläktar som virvlar runt luft.

Ultraljudssensorer kan användas för att upptäcka olika typer av föremål (metall, plast, trä, glas m.m.). Ultraljudsgivaren tar inte hänsyn till objektets färg eller genomskinlighet, inte heller om det är vätska eller pulver.

Några exempel:
SU = M18
TU = M30
QU = Cubic
UH = Through Beam

Datablad till samtliga.

Det som ultraljudsgivaren inte är bra på är på föremål som absorberar ljud, eller har väldigt skarpa kanter, då ljudet minimeras eller studsar bort.

 


Micro Detectors UK1 serie

UK1 serien

M18, IP67
Analog utgång 4-20mA eller 0-10V
1 eller 2 digitala utgångar
ATEX klass som option.
50-400mm / 100-900mm / 150-1600mm
200-2200mm


Datablad.


Micro Detectors UK6 serie

UK6 serien

M18, IP67
1 digitala utgångar
ATEX klass som option.
100-300mm / 150-900mm


Datablad.


Micro Detectors UT1 serie

UT1 serien

M30, IP67
Med "Teach-in-knapp"
Analog utgång 4-20mA eller 0-10V
1 eller 2 digitala utgångar
250-3500mm


Datablad.


Micro Detectors UT1D / UT1F serie

UT1D / UT1F

Formfaktor med extra kort M30.

MD Micro Detectors introducerar 2 nya serier av ultraljudsgivare i M30 (UT1D och UT1F). 

UT1D serien arbetar från 200mm upp till 4.300mm, kännetecknas av långt arbetsområde, som normalt nås av produkter med större dimensioner och högre kostnader. De extremt reducerade ”blinda zonen” påverkar inte givaren funktionalitet. Tillverkningen sker i IP67 klassad PBT plast, och storleken är endast 89.5mm hög vilket gör att installationer på riktigt svåra ställen möjliggörs.

UT1F serien arbetar från 300mm upp till 6.000mm och är endast 90mm hög.


Huvudkontaktperson
Glenn Abrahamsson
Försäljningschef
Industrisensorer & ID
Tel: +46 (0)8 626 48 51
glenn.abrahamsson@remove-this.metric.se

Övriga i teamet
Kristofer Larsson
Teknisk Försäljning
Industrisensorer, ID & Vision
Tel: +46 (0)8 626 48 52
kristofer.larsson@remove-this.metric.se

Anders Johansson
Teknisk Försäljning
Industrisensorer & ID
Tel: +46 (0)8 626 48 53
anders.johansson@remove-this.metric.se

Klas Bengtsson
Teknisk Försäljning
Machine Vision & Optronik
Tel: +46 (0)8 626 48 45
klas.bengtsson@remove-this.metric.se