Nyhet

Vad är Fiberoptiska sensorer?

Keyence fiberoptiska sensorer är uppbyggda av plastfiber. Dessa kopplas sedan till en förstärkare som alstrar LED-ljus. Sensorerna har som standard 60° ljusspridning från sensor ändan.

Detta kan justeras och anpassas med hjälp av fasta och justerbara linser.

Keyence har olika typer av fiber så som: Single-Core: enkel fiber med 1st ledare, vilket ger maximal ljusstyrka, men sämre böjbarhet 25mm. ToughFlex: 217st ledare med en böjbarhet på 2mm. SuperToughFlex: 613st ledare med en böjbarhet på 0.5mm. Med vilken man i princip kan knyta en knut med denna fiber utan påverkan på mätresultatet. Sedan finns det ytterligare en variant med armerad rostfritt stål där böjbarheten är 10mm.

Tre olika typer av sensorer finns tillgängliga: Reflective: Direktavkännande sensor som både sänder och tar emot i samma chassi. Retro-Reflective: Direktavkännande sensor som både sänder och tar emot i samma chassi samt har en reflektor som ljuset måste ”studsa” mot. Perfekt för bl.a. transparanta material. Thrubeam: Detta är en sensor som har 2 delar, en del som sänder ljus, och en del som tar emot ljuset, d.v.s. sändare och mottagare.

Keyence fiberoptiska sensorer heter FU, samt de fiberoptiska förstärkarna heter FS. All intelligens sköter FS-serien om, så som kalibrering, auto-kalibrering, fördröjning och setvärden m.m. Dessa förstärkare har ljusreflektionsvisning från 0 till 64512, till skillnad mot Keyence konkurrenter som bara har 0 till 9999. Med 64512 mätsteg innebär det en betydligt större noggrannhet, och kan detektera mindre avvikelser än tidigare.

För mer information kontakta: 

Glenn Abrahamsson, tel. 08-626 48 51, e-mail: glenn.abrahamsson(a)metric.se

Arkiv

Kategorier

Populära ämnen