Nyhet

Ethernetswitchar för energisektorn

Hårdvarubaserade Ethernetswitchar för IEEE 1588v2 PTP och IEC 61850-3

Säker tidsangivelse och synkronisering i anläggningar är speciellt viktigt inom energisektorn. Moxa har en ny ställverksswitch, PT-7728-PTP som stöder IEEE 1588v2 protokoll med hårdvarubaserad tidskorrigering med 1 mikrosekunds noggrannhet. Detta medför att en säker tidssynkronisering i nätverk kan genomföras, speciellt med Moxa’s IEC61850-3 godkända Ethernetswitchar.

Den nya switchen har redan installerats och utprovats i en s.k. Smart Grid-anläggning i Suzhou, China. Med Moxa’s IEEE 1588v2 tidsprotokoll samt datatrafikövervakning med IEC 61850-9-1 och IEC 61850-9-2 har prover visat på perfekt synkronisering över processen. Övervakningssystem är mycket tidskritiska och därför ställs allt högre krav på tidsangivelser med den tuffa standarden IEEE1588v2.

Fördelar:

  • Hårdvarubaserad tidssynkronisering med IEEE 1588 PTPv2 för exakt tidsangivelse och synkronisering av nätverk
  • Verifierade tester av nollförlust av data under svåra elektromagnetiska störningar
  • Redundans med Moxa’s Turbo Ring™ (<20ms) alternativt även RSTP/STP
  • Isolerade redundanta spänningsingångar med 24/48 VDC eller 110/220 VDC/VAC
  • Utökat temperaturområde -40 till 85°C
  • Kan användas med IEC 61850-3, IEEE 1588 PTPv2 eller IEEE 1613.

 

För mer information kontakta: Kent Hallberg, tel 08-626 48 48, e-mail: kent.hallberg(a)metric.se

Arkiv

Kategorier

Populära ämnen