Intelligenta Elnät

Intelligenta Elnät

Ett smart elnät är ett leveranssystem för elkraft som sträcker sig från genereringspunkt till konsumtionspunkt. All utrustning och alla enheter i ett smart elnät är anslutna med två sensoriska element och bildar ett komplett kraftnät som integreras med avancerad kommunikations-och informationsteknik. Informationen är integrerad och analyserad för att optimera strömresurser, minska kostnaderna, öka objekttillförlitlighet och förbättra verkningsgraden på elkraften.

Ett smart elnät är ett intelligent automatiserat system för att övervaka flödet av el och för att göra distributionen av el mer effektiv. I en värld där miljöskydd är ett stort problem, är det viktigt att hitta kostnadseffektiva sätt att minska strömförbrukningen och öka energioberoende.

Befintliga strömförsörjningssystem implementerar en centraliserad strömförsörjning som ofta involverar höga spänningar och stora elektriska kraftnät. Med denna typ av strömförsörjning kan fel i elnätet ha en enorm inverkan på hela strömförsörjningssystemet och kan ofta orsaka spridd avstängning av systemet.

På grund av de potentiella fördelarna utvecklar många regeringar smarta nätlösningar och genomför ett distribuerat kraftnät istället för ett centraliserat nätverk. Distribuerade kraftnät är starkt integrerade och omfattar kraftgenerering, kraftöverföring och kraftdistribution med kraftmätare och hushållsmaskiner såsom; kylskåp, TV-apparater, tvättmaskiner och datorer som också betraktas som en del av nätverket. Ingenjörer som konstruerar och hanterar distribuerade kraftnät måste hantera ett antal uppgifter inklusive energihushållning, datakommunikation och informationsanalys.