Policy

Policy

Kvalitetspolicy

Kvalitet för oss på Metric Industrial AB är att sätta kunden i centrum.

Metric Industrial AB säljer automationskomponenter och test- och mätsystem till den nordiska automations-, elektronik- och telekomindustrin.

Vi säkerställer kvalitetspolicyn inom Metric Industrial AB genom att:

  • Engagera alla medarbetare i kvalitetssystemet.
  • Säkerställa kundens förväntningar, önskemål och krav.
  • Dagligen jobba med ständiga förbättringar för att uppnå våra och kundens mål och krav.

Miljöpolicy

Metric Industrial AB skall bidra till en långsiktig och hållbar utveckling genom att erbjuda produkter och tjänster med låg miljöpåverkan.

För Metric Industrial AB är miljöfrågorna en integrerad del av affärsverksamheten med syfte att uppnå en varaktigt hållbar utveckling, vilket innebär att naturresurserna utnyttjas så att inte kommande generationers livsvillkor äventyras. Detta skall ske genom en kontinuerlig strävan att ständigt förbättra oss och förebygga föroreningar.

Metric Industrials verksamhet består av handel och distribution, varför miljöpåverkan är i huvudsak hänförlig till transporter och förpackningsmaterial.

En viktig del i miljöarbetet inom handel och distribution är ett utarbetat leverantörssamarbete med inriktning att minska produkternas miljöpåverkan under hela tillverkningsprocessen. Att välja miljövänliga förpackningslösningar och att distribuera produkterna på ett resurseffektivt sätt är också av stor betydelse.

Metric Industrial AB har ett åtagande om att uppfylla miljölagar och andra miljökrav. Miljöåtgärder skall vidtas så långt som det är tekniskt möjligt, företagsekonomiskt rimligt och miljömässigt motiverat.

För mer information kontakta VD - Metric Industrial AB

Konfliktmineralspolicy

Ladda ner dokumentet här...